Ogłoszenie!

SZANOWNI RODZICE   Od 1 marca 2021 r. ulega zmianie sposób naliczania płatności za pobyt  i wyżywienie dziecka w przedszkolu. Opłaty będziecie Państwo uiszczać „z dołu”, a nie jak dotąd „z góry”. Płatności za miesiąc marzec należy opłacić do 15 kwietnia.   W kolejnych miesiącach opłaty za przedszkole należy dokonywać do 15 -go dnia każdego miesiąca. Marzec zatem … Czytaj dalejOgłoszenie!

Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu

Okopowa 4

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 460 41

e-mail:

dyrektor@pm10kg.pl

wicedyrektor@pm10kg.pl


Rekrutacja do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

26 luty 2021 r. o godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2021/2022 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Nr 5, 6, 8, 9) prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg. Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym m.in. dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi od 15.02.2021 r., od godz. 12:00.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg lub poniżej.

WAŻNE!

  1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców / opiekunów prawnych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 12 marca 2021 r., do godz. 15:00.
  2. Rodzice / opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!.
  4. Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
  5. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 29.03.2021 r. godz. 12.00 do 02.04.2021 r. godz. 15.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia przez rodzica zmienia się status kandydata z „zakwalifikowanego” na „przyjętego”.

 


 

INFORMACJA

Rekomendujemy rodzicom przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy swoich oddziałów, tak aby uniknąć gromadzenia się większej liczby dzieci w grupie.

Grupa I – 6.30 – 16.30

Grupa II – 6.30 – 16.30

Grupa III – 6.30 – 16.30

Grupa IV– 7.30 – 15.30                       ZBIORCZA – GRUPA III

Grupa V– 7.30 – 15.30                        ZBIORCZA – GRUPA II

Grupa VI – 7.30 – 15.30                      ZBIORCZA – GRUPA I

Grupa VII – 7.30 – 15.30                     ZBIORCZA – GRUPA VIIIR

Grupa VIIIR – 6.30 – 16.30

 


 

 

OGŁOSZENIE !!!!!!!

Uprzejmie informujemy, że pierwsze spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich nowo przyjętych na rok szkolny 2020/2021, odbędzie się;

25.08.2020r. /wtorek/ o godz. 14.30 – Rodzice dzieci / bez dzieci / z grupy I  i II

27.08.2020r. /czwartek/ o godz. 14.30 – Rodzice dzieci /bez dzieci / z grupy VIII Radomska.

26.08.2020r. /środa/ o godz. 10.00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi – gr. I

O godz. 11.00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi – gr. II

Zapraszamy