Ogłoszenie!

SZANOWNI RODZICE

 

Od 1 marca 2021 r. ulega zmianie sposób naliczania płatności za pobyt  i wyżywienie dziecka w przedszkolu. Opłaty będziecie Państwo uiszczać „z dołu”, a nie jak dotąd „z góry”.

Płatności za miesiąc marzec należy opłacić do 15 kwietnia.   W kolejnych miesiącach opłaty za przedszkole należy dokonywać do 15 -go dnia każdego miesiąca.

Marzec zatem jest okazją do uregulowania wszelkich zaległych opłat za przedszkole

 jakie niestety mają niektórzy rodzice wobec przedszkola.