Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA PM10

 

Przedszkole zatrudnia 15 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach i dużych kompetencjach.:

 • 13 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie
 • 2 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe zawodowe
 • 7 nauczycieli dyplomowanych,
 • 2 nauczycieli mianowanych
 • 5 nauczycieli kontraktowych

 

W przedszkolu zatrudniony jest; logopeda, psycholog i terapeuta.

 

18 osób stanowi personel administracyjno-obsługowy.

Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści do prowadzenia zajęć z:

 • rytmiki,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • języka angielskiego,
 • zajęć logopedycznych,
 • religii.

Prowadzone są również zajęcia dodatkowe:

 • nauka gry w szachy.

Raz w miesiącu odbywają się koncerty umuzykalniające prowadzone przez
Agencję Kulturalno-Usługową „ARTOS”.