Ogłoszenia

INFORMACJA

Rekomendujemy rodzicom przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy swoich oddziałów, tak aby uniknąć gromadzenia się większej liczby dzieci w grupie.

Grupa I – 6.30 – 16.30

Grupa II – 6.30 – 16.30

Grupa III – 6.30 – 16.30

Grupa IV– 7.30 – 15.30                       ZBIORCZA – GRUPA III

Grupa V– 7.30 – 15.30                        ZBIORCZA – GRUPA II

Grupa VI – 7.30 – 15.30                      ZBIORCZA – GRUPA I

Grupa VII – 7.30 – 15.30                     ZBIORCZA – GRUPA VIIIR

Grupa VIIIR – 6.30 – 16.30

 


 

OGŁOSZENIE !!!!!!!

Uprzejmie informujemy, że pierwsze spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich nowo przyjętych na rok szkolny 2020/2021, odbędzie się;

25.08.2020r. /wtorek/ o godz. 14.30 – Rodzice dzieci / bez dzieci / z grupy I  i II

27.08.2020r. /czwartek/ o godz. 14.30 – Rodzice dzieci /bez dzieci / z grupy VIII Radomska.

26.08.2020r. /środa/ o godz. 10.00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi – gr. I

O godz. 11.00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi – gr. II

Zapraszamy