Program

REJESTR PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W KOŁOBRZEGU

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

I. Innowacja pedagogiczna;

1.      „Rozwijanie postaw asertywnych– Ważne słowo NIE”

-  aut. M. Mleczko,Violetta Stawicka,K. Nawrocka

2.     „Kołobrzeg moja mała ojczyzna” – aut. K. Nawrocka, Barbara Wypyska

II. Programy autorskie – realizowane w ofercie Przedszkola Miejskiego nr 10

Lp. Rodzaj  programu Nazwa programu Autor
1 Program z profilaktyki wad postawy „Ruch jest moim przyjacielem w dni powszednie i w niedzielę” G. Kozłowska
2 Program Kinezjologii Edukacyjnej „Przez ruch do wiedzy i umiejętności” G. Kozłowska,

K. Nawrocka

3 Program do nauki czytania i pisania „Przedszkolak dobrze przygotowany do nauki czytania i pisania” A. Szczeglik
4 Program do nauki czytania i pisania „Przedszkolaki chętne i gotowe do nauki czytania i pisania” E. Korczewska, M. Mleczko
5 Rozwój potencjału dzieci w wieku przedszkolnym „Inteligencje wielorakie” M. Mleczko
6 Program z zakresu rozwijania inteligencji przyrodniczej „Od działania do poznania” K. Nawrocka
7 Kształtowanie optymistycznych cech charakteru poprzez literaturę dziecięcą „Mały Optymista” Violeta Stawicka
8 Kształtowanie postaw społecznych „Prawa dziecka” Violeta Stawicka
9. Wspomaganie rozwoju umiejętności plastycznych „Kółko plastyczne” K. Nawrocka
10. Program autorski „Ja i mój przyszły zawód” A. Stojanowska
11. Rozwijanie kompetencji językowej “Komunikatywny Przedszkolak” A. Szczeglik

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W KOŁOBRZEGU

opracowany przez Radę Pedagogiczną przedszkola – Link

Projekt edukacyjny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom -link

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Nieodpłatne

1 . Terapia logopedyczna

2.  Religia

3.  Język angielski

4. Rytmika