Programy i innowacje

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1)   Komunikat – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Osoba w przedszkolu odpowiedzialna za realizację procedury Niebieska Karta; jest nauczyciel Agnieszka Szczeglik , gabinet logopedyczny – pokój nr 34, w godz. 7: 30 – 11: 30. 

Załącznik nr 1 – Komunikat

2) Wzór formularza Niebieska Karta –  Załącznik nr 2 – wzór formularza Niebieska Karta – A

3) Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu na lata 2018 – 2020. – Załącznik nr 3 – MPPP w R oraz OOP w R na lata 2018 – 2020

 

 

REJESTR PROGRAMÓW INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJACYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W KOŁOBRZEGU

 

  1. INNOWACJA PEDAGOGICZNA;

1/ „Rozwijanie postaw asertywnych– Ważne słowo NIE”, aut. M. Mleczko, Violetta Stawicka, K. Nawrocka

2/ „Kołobrzeg moja mała ojczyzna”- aut. K. Nawrocka, Barbara Mularczyk

  1. PROGRAMY AUTORSKIE – REALIZOWANE W OFERCIE PRZEDSZKOLA

 

 Lp. Rodzaj programu Nazwa programu Autor
1 Program z profilaktyki wad postawy „Ruch jest moim przyjacielem w dni powszednie i w niedzielę” G. Kozłowska
2 Program Kinezjologii Edukacyjnej „Przez ruch do wiedzy i umiejętności” G. Kozłowska

K. Nawrocka

3 Program do nauki czytania i pisania „Przedszkolak dobrze przygotowany do nauki czytania i pisania” A. Szczeglik
4 Program do nauki czytania i pisania „Przedszkolaki chętne i gotowe do nauki czytania i pisania” E. Korczewska

M. Mleczko

5 Rozwój potencjału dzieci w wieku przedszkolnym „Inteligencje wielorakie” M. Mleczko

 

6 Program z zakresu rozwijania inteligencji przyrodniczej „Od działania do poznania” K. Nawrocka
7 Kształtowanie optymistycznych cech charakteru poprzez literaturę dziecięcą „Mały Optymista” V. Stawicka
8 Kształtowanie postaw społecznych „Prawa dziecka” V. Stawicka
9. Wspomaganie rozwoju umiejętności plastycznych „Kółko plastyczne” K. Nawrocka
10. Rozwijanie kompetencji językowej „Komunikatywny przedszkolak” A.   Szczeglik
11. Rozwijanie osobowości dziecka poprzez utożsamianie się z osobami wykonującymi różne zawody „Ja i mój przyszły zawód”

 

A.   Stojanowska