Rozkład Dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 10 w Kołobrzegu

Przedszkole czynne jest w godzinach 630– 1630

Podstawę Programowa realizujemy w godzinach 630 – 1230

Godziny realizacji Realizowane treści
630 – 1230

Realizacja zadań wynikających z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
Nie mniej 1,2h I. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Nie mniej:

 • 1,2 h dzieci starsze
 • 1,4 h dzieci młodsze
II. Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne.
Nie więcej 1,2h III. Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów i sprzętów.
Nie mniej 2,4 h IV. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i inne.
1230 – 1630
 • Tworzenie sytuacji wspierających rozwój inteligencji wielorakich.
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień – zajęcia dodatkowe z instruktorami, koła zainteresowań,
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 • Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.
 • Aktywność własna dzieci
 • Odbieranie dzieci.
Stałe czynności w ciągu pobytu dzieci w przedszkolu

800 – 830

830 – 900

 • Śniadanie – pierwsza zmiana
 • Śniadanie – druga zmiana
1030 – 1100

1100 – 1130

 • II Śniadanie – pierwsza zmiana
 • II Śniadanie – druga zmiana
1330 – 1400
 • Obiad – pierwsza zmiana
1400 – 1430
 • Obiad- druga zmiana